HřbitovServer
INFORMACE O DATECH

Pasport hřbitova

Popisná data
- data o zemřelých na náhrobku a hrobových místech pochází z databáze v aplikaci Pasport hřbitova,
kterou pravidelně aktualizují pracovníci Hřbitovní správy a MÚ Petřvald u Karviné
- ostatní informace o hřbitovech (Kontakty, Provozní doba pohřebiště, Dokumenty..) aktualizují pracovníci MÚ Petřvald u Karviné

Grafická data
- polohopis zaměřen metodou laserscaning firmou GEODIS v roce 2012
- další aktuálnost dat zajišťuje MÚ Petřvald u Karviné ve spolupráci se Hřbitovní správou

Ortofoto

- podkladová mapa, zobrazuje se v měřítku od 1:50000 do 1:100 - ortofoto je georeferencované ortofotografické zobrazení zemského povrchu.
- zdroj: MÚ Petřvald u Karviné, „Podkladová data Ortofoto 2015 © TopGis, s.r.o.“ (rozlišení 0,125 m/px)
Vyhledat